Mera Kanunu

By | Haz 17, 2013

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve [...]

Mera Islahı

By | Haz 17, 2013

Mera ıslahı ülkemizde ihmal edilmiş bir konudur.Ülkemizde yetiştirilen hayvan sayısıyla orantılı mera alanları oluşturulamamıştır.Torunoğlu Tohumculuk ülke genelinde yem bitkileri ve bilhassa yapay mera ve mera ıslahı konularında büyük bir başarıya imza atmıştır.Mera ıslah projeleri bir ülkenin kalkınmışlığıyla doğrudan ilgilidir.Suni mera ekilişleri hayvancılıkta masrafsız hayvan besleme imkanı sağlar. www.torunoglutohuım.com

Sonraki Sayfa »


© 2011 Yem Bitkileri - Sitemap