MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

By | Haz 17, 2013

15 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28588 KANUN Kanun No. 6443 Kabul Tarihi: 27/2/2013 MADDE 1 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar [...]

Mera Kanunu

By | Haz 17, 2013

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve [...]


© 2011 Yem Bitkileri - Sitemap