Sorgum Sudan Otu

By | May 23, 2013

Sorgum sudan otu tek yıllık mısır gillerden olan bir yem bitkisi çeşididir.Dekera 3-4 kg tohum ekilir.Ekim zamanı nisan-temmuz ayı arasıdır.Sorgum sudan otu melezinden 3-4 biçim almak mümkündür.Sorgum sudan otu yeşil otlatılarak,biçilerek,slaj yapılarak,kurutularak değerlendirilir.Sorgum sudan otu tohumu Torunoglu Tohumculuk’da uygun fiyatlarlasatılmaktadır.Sorgum sudan otu tohumu sipariş için:0322 2398808   0530 3005273  0555 9975075  05322 664041

Lolium Multiflorum Yem Bitkisi

By | Kas 21, 2011

 Lolium Multiflorum Yem Bitkisi geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.  Özellikle süt verimini arttırdığından dolayı çiftçiler tarafından tercih edilir.  Enerji ve protein değeri çok yüksek olan  Ryegrass  yeşil ot olarak yedirildiği gibi  kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir. ÖZELLiKLERi VE TARIMI Geniş yapraklı ve çok lezzetli tek [...]

Sonraki Sayfa »


© 2011 Yem Bitkileri - Sitemap